A reklamkell.hu cookie-kat használ statisztikai célból és a felhasználói élmény javítása érdekében. A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével beleegyezel a cookie-k használatába.
 

Lebegő POS display, lebegő termékbemutató vitrin

Exkluzív megjelenésű üvegezett termékbemutató vitrin, melyben a belehelyezett tárgy lebeg. Használatával egyedi versenyelőnyt tud hosszútávon nyújtani a márkáknak.
A technológia a be­he­lye­zett tár­gya­kat zárt tér­ben le­beg­tet­ve je­le­ní­ti meg: a rej­tély, a misz­ti­kum ál­tal ki­vál­tott kí­ván­csi­ság és in­tel­lek­tu­á­lis ki­hí­vás ma­gá­ra von­ja a fi­gyel­met, gon­dol­ko­dás­ra és meg­ol­dás­ke­re­sés­re kész­tet. Ez mély és tar­tós be­vé­ső­dést ered­mé­nyez és po­zi­tív asszo­ci­á­ci­ót vált ki a tárgy­ra vo­nat­ko­zó­an!
Ezek a be­mu­ta­tó vit­rin­ek ezért ki­vá­ló­ak exk­lu­zív imázs-épí­tő és ter­mék be­mu­ta­tó, il­let­ve rek­lám­esz­köz­ként, de ma­gán­há­zak dí­sze­ként, bel­ső­épí­té­sze­ti meg­ol­dás­ként is tö­ké­le­te­sek.
Rendezés:

Lebegő termékbemutató vitrin

Cikkszám: VIT-LEB-F

Típusok: alap vitrin típusok, továbbá egyedi méretben is gyártjuk
Készletinfó:
rendelésre

Exkluzív megjelenésű üvegezett termékbemutató vitrin, melyben a belehelyezett tárgy lebeg. Használatával egyedi versenyelőnyt tud hosszútávon nyújtani a márkáknak.